kategoria

PROJEKT CHUŤ ŽIŤ VALENTÍNKY SEDILEKOVEJ

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

Valentína už tretí rok cestuje po Slovensku a snaží sa rozšíriť povedomie o psychických chorobách, ako je anorexia a bulímia. Venuje množstvo času a energie, aby robila osvetu, stavala záchranné siete a prepájala odborníkov s chorobou zasiahnutým ľuďmi, hlavne s mládežou. Anorexia má najvyššiu úmrtnosť z psychických chorôb a Vavi si sama prešla týmto peklom. Avšak stále sa jej táto téma dotýka. Vie, že treba niečo robiť, a tak robí ako najlepšie vie. Rozširuje projekt aj do Českej republiky, vydala knihu so svojím príbehom, robí množstvo aktivít, aby projekt finančne zabezpečila. Chuť žiť je silnejšia a Vavi je toho dôkazom. Viac nám vo video nominácii prezradí mama Valentínky, pani Dagmar Sedileková.