kategoria

RADOVAN JONÁŠ

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Radovan je sociálny pracovník, ktorý okrem svojho profesijného pôsobenia v centre Červeného kríža Prístav a Centra pre deti a rodiny Svetluška, venuje svoj voľný čas dobrovoľníckej práci pre rodiny s deťmi a ľudí, ktorí to potrebujú. Viac o nominácii vo video dokrútke slovami Jany Chudej z odd. Sociálnej a krízovej intervencie Mestského Úradu v Banskej Bystrici a Zariadenia núdzového bývania KOTVA IV – útulok pre rodiny s deťmi.