kategoria

VERONIKA PALUGYAIOVÁ

Zahraničné dobrovoľníctvo

Veronika z Rimavskej Soboty pomáha ako dobrovoľníčka v detskom hospici Tábitha Ház, so sídlom Torokbálint v Maďarsku. Je to miesto, kde dávajú šancu nevyliečiteľne chorým, umierajúcim deťom, ich súrodencom a rodičom, aby ich s láskou a pokorou sprevádzali až do poslednej chvíle na ich pozemskej ceste. Je to miesto, kde netreba plakať, ale pomáhať. Miesto, kde je potrebné rozdávať lásku, úsmev, smiech a tešiť sa s nimi z maličkostí, ktoré znamenajú veľa. Veronika sem chodí vo svojom voľnom čase, pomáha vo všetkom v čom sa dá a všade tam, kde je práve jej prítomnosť potrebná. Deťom číta, hrá sa s nimi, ale tiež pomáha pri žehlení, upratovaní hračiek... Veronika je "víla s dobrým srdcom", ktorá rozdáva veľa lásky a porozumenia. Viac sa dozviete z video nominácie v podaní skupiny študentiek externistiek 2. ročníka VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava, detaš. prac. Bl. A. Kolesárovej v Rimavskej Sobote.