kategoria

Karol Zdravecký

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Dobrovoľník, ktorý má naozaj „Srdce na dlani“ pre ľudí, ku ktorým osud nebol až taký štedrý a nedoprial im dokonalé zdravie. Aktuálne študent záverečného ročníka Lekárskej fakulty v odbore Všeobecné lekárstvo Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý by sa v budúcnosti chcel venovať najmä psychiatrii a psychoterapii.

Karol neváhal a začal naberať prax a skúsenosti už počas štúdií, a to cestou nezištnej pomoci - dobrovoľníctva bez nároku na akúkoľvek satisfakciu. V občianskom združení „Radosť“, Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami, pôsobí ako dobrovoľník od roku 2018. Svojou iniciatívou a aktívnou činnosťou v oblasti duševného zdravia sa mu darí pomaličky prekonávať bariéry nevedomosti a nezáujmu širokej verejnosti o túto problematiku. Zúčastňuje sa na rôznych slovenských, ako aj zahraničných konferenciách a odborných podujatiach, kde nielen naberá vedomosti od skúsenejších kolegov, ale zároveň sám realizuje prednášky a prezentuje svoje výskumy. Jeho práce pomáhajú získavať prehľad nielen študentom stredných a vysokých škôl, ale zaujmú aj odbornú verejnosť. Náplň jeho práce v tomto zariadení bola zameraná na individuálne, ako aj skupinové rozhovory, zapájanie sa do rôznych projektov s cieľom podporiť prevenciu a šíriť osvetu v oblasti duševného zdravia.

V tomto mladom človeku je viditeľná vysoká motivácia, chuť a zanietenosť robiť svet lepším, nečakať, čo príde, ale aktívne sa podieľať na tvorbe, inovovať a meniť staré, nefunkčné systémy a zvyky. Za túto snahu a osobný vklad sme mu vďační a už teraz sme si istí, že v budúcnosti svojím empatickým prístupom pomôže nielen vo svojom profesnom, ale aj súkromnom živote mnohým ľuďom. Veríme, že podobných iniciatívnych študentov bude stále pribúdať.