S oceňovaním výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa v Košickom kraji začalo už v roku 2008 pod organizačným zabezpečením Žabky, o.z. v rámci verejného podujatia. Vznikom Dobrovoľníckeho centra Košického kraja (2011) sa od roku 2012 uskutočňuje už ako neverejné podujatie pre pozvaných hostí. Od roku 2016 sa  ocenenia Srdce na dlani odovzdávajú aj za účasti predstavenstva mesta a kraja.

Slavnostné odovzdávanie ocenení Srdce na dlani 2019 v Košickom kraji sa tohto roku konalo 28. novembra 2019. Komisia vyberala z približne stovky nominácií a udelila 9 ocenení v 11 kategóriách.

 

kategoria

Karol Zdravecký

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

Skupina Slovenský Červený kríž

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

kategoria

Speleologický klub Slovenský raj

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

kategoria

Mária Prochyrová

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

Radovan Brožovský

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

Usmej sa na mňa

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

kategoria

Zorica Žampáková

Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti

kategoria

Eva Palkovičová

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii

kategoria

Richnavské BBS

Rómsky dobrovoľník