kategoria

Mária Prochyrová

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

Je málo ľudí, ktorí dokážu s nadšením, energiou a entuziazmom udržiavať tradíciu slovenskej výšivky. Z toho dôvodu si o to viac ceníme celoživotné dielo Márie Prochyrovej. Okrem toho, že je aktívnou členkou klubu dôchodcov mestskej časti Košice Myslava a aktívne pomáha pri jednotlivých aktivitách klubu, jej hlavnou náplňou je, nielen vo svojej mestskej časti, ale na území celého mesta a aj mimo neho, podporovať udržiavanie tradície výšivky. Sama povyšívala množstvo ľudových krojov, ktoré nám pripomínajú našu krásnu kultúru. Svoje umenie povýšila na profesionálnu úroveň a v posledných rokoch mala aj viaceré výstavy Myslavskej výšivky a verejné podujatia, na ktorých sme mohli vidieť jej krásnu tvorbu.