kategoria

Radovan Brožovský

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Radovan Brožovský z OZ Keď môžem pomôžem, koordinuje množstvo dobrovoľníkov pri sociálnych, environmentálnych a pohybovo zameraných projektoch s cieľom zlepšiť priestor, v ktorom žijú najmä sociálne znevýhodnené deti. Je to človek, ktorý celoročne, či už v indoorových alebo outdoorových priestoroch, realizuje aktivity tak, aby sa deti nenudili. Veľmi efektívne dokáže komunikovať a motivovať dobrovoľníkov. Zasiela im rozpisy dobrovoľníckych aktivít a pracuje s nimi tak, aby deti z jednotlivých krízových centier v Košiciach, ale taktiež verejnosť, mali stále dostatok množností najmä na športové vyžitie a mohli tak byť nejaký čas v inom prostredí. Dobrovoľníci sa o Radovi vyjadrujú veľmi pozitívne a pochvaľujú si jeho systematickosť v koordinácii jednotlivých aktivít.