kategoria

Skupina Slovenský Červený kríž

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

Aktívna skupina stredoškolských študentov, ktorí nielenže sa iniciatívne sami vzdelávajú v prvej pomoci a preventívnych aktivitách od materských až po stredné školy, ale taktiež zodpovedne pristupujú k ich organizácii počas celého školského roka. Sami si vedia rozdeliť služby pri jednotlivých nahlásených preventívnych aktivitách a často, aj napriek nevôli zo strany vedenia škôl, sa aktívne zúčastňujú školení prvej pomoci pre deti, žiakov a verejnosť. Pomáhajú tiež šíriť osvetu v tejto téme na úkor vlastného voľného času.

Diana Katonová, Ivana Moščovičová, Alica Olexová - Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice

Juraj Mražík, Kristína Šoltýsová (už absolventka školy, nastúpila na VŠ do zahraničia) - Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Veronika Vodičková, Ľubomíra Marczellová - Gymnázium, Alejová 1, Košice

Sabína Bujdosóová, Martina Galdunová - Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Námestie L. Novomeského 4, Košice

Klára Hricová - Gymnázium, Poštová 9, Košice