kategoria

Usmej sa na mňa

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

Členky dobrovoľníckej skupiny Usmej sa na mňa, Gabriela Jánošová, Petra Tocíková, Katarína Timurová, už tretí rok robia animátorky v tábore pre hendikepované deti. Vždy sa na to starostlivo pripravia už pred táborom. Vymyslia program na každý deň a hodinu, aby to bolo pre deti zaujímavé, inovatívne, vtipné a aby to zvládli. V rámci tábora sa nezastavia od rána do večera. Vždy na tému jednej rozprávky pripravujú aktivity - súťaže, divadielka, športové aktivity, diskotéky, tvorivé dielne atď. Takto veľmi uľahčujú prácu vedúcim a asistentom, ktorí sa starajú o nie ľahké stavy hendikepovaných detí. Dobrovoľnícky pomáhajú počas celého roka - chodia ako asistentky na športové sústredenia detí, sami sa zapájajú do aktivít, ako je Tvrďák, Maratón, tvorivé dielne, vianočné stánky, príprava podujatí OZ Usmej sa na mňa. Deti ich milujú. Veľmi si to vážime, lebo, ako mladé dievčatá, by si mohli svoj voľný čas užívat aj inak, ale vidno, že ich to veľmi baví a napĺňa.