kategoria

Zorica Žampáková

Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti

Pani Zorica Žampáková je veľmi láskavý, priateľský, ústretový a mimoriadne empatický človek. Nikdy neodmietne požadovanú pomoc a často sama iniciatívne ponúka svoje námety a nápady na obohatenie našej činnosti a skvalitnenie voľnočasových aktivít zrakovo postihnutých ľudí. Od roku 2015 je členkou základnej organizácie (ZO) Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) č. 15 Košice II. Vo výbore tejto ZO plní funkciu hospodárky a je aj predsedníčkou Krajskej kontrolnej komisie ÚNSS. Aktívne sa ako dobrovoľníčka pravidelne zapája aj do verejnej zbierky Biela pastelka, pomáha pri realizácii verejnej zbierky Štvornohé oči, pomáha pri tvorivých aktivitách realizovaných na Krajskom stredisku ÚNSS Košice, pri rôznych prezentačno-predajných aktivitách, napríklad vo vianočnom charitatívnom stánku U.S. Steel. a pod. Organizuje tiež poznávacie zájazdy, turistické a športové podujatia nielen pre členov ÚNSS, ale aj pre ľudí z iných organizácií, ako je klub dôchodcov a pod. V nich tiež aktívne pôsobí ako dobrovoľníčka. Zorka, ako ju oslovujeme, má jednoducho srdce na dlani, ktoré nezištne ponúka všetkým bez rozdielu. Patrí jej za to veľká vďaka a je nám cťou, že tak vzácneho človeka máme medzi nami.