kategoria

Michaela Alexandra Bahelková

Dobrovoľník do 18 rokov

Michaela začala skautovať, keď mala 9 rokov a počas svojej takmer osemročnej skautskej cesty získala viacero ocenení. Od roku 2017 vedie vlastnú skautskú družinu piatich dievčat vo veku 13 – 14 rokov, ktoré usmerňuje tak, aby sa z nich stali správne skautky, no aj aktívne občianky. Okrem toho sa zapája aj do činnosti skautského zboru, kde pomáha s prípravou programu na akcie a je súčasťou organizačného tímu celoslovenských skautských akcií. V zbore je známa ako osoba, ktorá vždy rada pomôže. Je veľmi cieľavedomá, kreatívna a najmä neoblomná.