Od založenia Nitrianskeho centra dobrovoľníctva v roku 2011 sa v meste pod Zoborom už každoročne počas slávnostného večera ocenenia Srdce na dlani vyjadruje vďaka všetkým,
ktorí ochotne a bez nároku na odmenu pomáhajú iným. 

Za rok sa ocenenia Srdce na dlani v meste Nitra odvzdávali po deviatykrát a to až v novom roku dňa 29. januára 2020. Za 8 rokov bolo spolu ocenených 284 dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok. Slávnostný program bol sprevádzaný charitatívnym vystúpením nitrianskej kapely Desmod. Záštitu nad podujatím naúrovní mesta prevzal primátor Nitry Marek Hattas, z pozície krajských oceňovaní Srdce na dlani aj Splnomocnenec vládySR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Spolu prišlo 36 nominácií s viac než 70 menami a 20 organizáciami. Tento rok boli dobrovoľníci nominovaní v 7 kategóriách: sociálna a zdravotná oblasť, práca s deťmi a mládežou, oblasťvýchovy a vzdelávania, umenia a kultúry, oblasť športu a dobrovoľník do 18 rokov. Novinkou bola kategória škola priateľská k dobrovoľníctvu.

 

kategoria

Tibor Seidl

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

kategoria

Soňa Lavová

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

kategoria

Michalea Alexandra Bahelková

Dobrovoľník do 18 rokov

kategoria

Pavol Kiš

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

Pavol Ferčák

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

Tím Lyra Chocolate

Dobrovoľník v oblasti športu

kategoria

ZŠ Kráľa Svätopluka

Škola priateľská k dobrovoľníctvu