kategoria

Pavol Ferčák

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

Pavol stojí po boku Hideparku už od čias, keď sa myšlienka jeho vzniku formovala v hlavách miestnych mladých, aktívnych ľudí, ktorí hľadali spôsob svojej realizácie na poli kultúry. Má zásluhu na jeho vybudovaní, formovaní a v neposlednom rade na jeho kultúrnom smerovaní. Aj v deviatej sezóne v roku 2019 s húževnatosťou jemu vlastnou, priložil ruku k práci, a to doslova, pri fyzických úkonoch spojených s údržbou a zveľaďovaním areálu. Okrem toho je vďaka svojej profesionálnej kompetencii neoceniteľným prínosom pri riešení rôznorodých problémových situácií. Venuje sa dobrovoľníckej práci aj v ďalších občianskych združeniach a pomáha tiež pri jednotlivých aktivitách v meste.