kategoria

Pavol Kiš

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Pavol ako dobrovoľník v hospici komunikuje s príbuznými, ktorí prichádzajú na návštevu, s pozostalými, s novými záujemcami o prijatie do zariadenia, so záujemcami o mobilný hospic či ambulanciu liečby bolesti. Pomáhal pri organizácii podporného stretnutia pre pozostalých, kde usmerňoval autá na parkovisku a zapájal sa tiež do finančnej podpory hospicu počas adventného obdobia. Okrem toho rád pomôže s akoukoľvek prácou, ktorú je potrebné vykonať v záhrade. Je to napríklad kosenie či odhrabávanie lístia a snehu. Zapojil sa aj do ďalšej dobrovoľníckej skupiny Maltézska pomoc Slovensko a figuruje ako dobrovoľník i v detskom mobilnom hospici Pod krídlami Dominiky v Nitre.