kategoria

Soňa Lavová

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

Soňa je od roku 2017 dobrovoľníčkou v občianskom združení Mareena, ktoré sa zaoberá integráciou utečencov do slovenskej spoločnosti. Pravidelne, jedenkrát za týždeň, sa na dve hodiny stretáva s dvomi sestrami - Santou a Lanou, ktoré prišli do Nitry v roku 2015 spolu s rodičmi z utečeneckého tábora z Iraku. Soňa sa snaží s dievčatami zmysluplne tráviť voľný čas návštevami knižnice, prechádzkami po parku, spoločným čítaním, kreslením, ale hlavne rozprávaním sa. Význam jej práce spočíva najmä v ľudskom prístupe v priebehu integračného procesu, pretože s dievčatami rozoberá ich každodenné radosti, ale aj trápenia, pomáha im pri orientovaní sa v novej krajine, sprevádza ich životom a stáva sa tak ich mentorkou.