kategoria

ZŠ Kráľa Svätopluka

Škola priateľská k dobrovoľníctvu

ZŠ Kráľa Svätopluka je aktívna škola, ktorá pomáha a podporuje rozvoj dobrovoľníctva už od útleho veku. Pravidelne spolupracuje s Nitrianskym centrom dobrovoľníctva a poskytuje priestor na prednášky o dobrovoľníctve svojim žiakom. Zároveň vytvára aj vlastné projekty, v rámci ktorých motivuje žiakov k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti. V roku 2019 sa tiež zapojili do Týždňa dobrovoľníctva, kedy žiaci pomáhali pri zbierke trvanlivých potravín. ZŠ Kráľa Svätopluka je preto vzorom aj pre ostatné školy. Motivujú dobrovoľníkov, pripravujú samostatné aktivity a učia deti, že dobrovoľne dávať má zmysel.