kategoria

Eulália Štefanová

Jednotlivci

Eulália Štefanová je matkou dvoch dcér, babičkou, manželkou a dlhoročnou dobrovoľníčkou. Sama sa neustále vzdelávala a pomáhala iným učiť sa. Aj po presťahovaní sa z Humenného do Starej Ľubovne sa venovala ekologickej výchove detí a mládeže. Organizovala verejné akcie ku Dňu Zeme, k Svetovému dňu životného prostredia (ŽP), čistenie studničiek, výsadbu stromčekov, robila prednášky v obciach a mestách kraja na rôzne témy. Je zakladajúcou členov OZ Pčola, ktoré vedie od roku 1994 až po dnes. Bola členkou komisie pre ŽP pri Rade Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ na rok 2009. Do roku 2019 bola platnou členkou tímu CVČ v Starej Ľubovni, pokiaľ jej vážna choroba nezabránila v roku 2019 v činnosti pokračovať. Hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť jej ocenenie za dlhoročnú, obetavú prácu v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálnej výchovy.