Prešovské dobrovoľnícke centrum má za sebou najdlhšiu neprerušenú tradíciu oceňovania Srdce na dlani. Ako jedinému sa mu totiž hneď po historicky prvom udeľovaní ocenení Srdce na dlani, ktoré sa konalo v roku 1999 v Bratislave, podarilo v roku 2000 nadviazať na túto myšlienku a odštartovať ju najskôr na úrovni okresu. Následne v roku 2001 vznikom samostatnej neziskovej organizácie SAIA Prešov, n.o., v partnerstve s Krajským grémiom tretieho sektora Prešovského kraja už aj na úrovni kraja. V roku 2008 SAIA Prešov, n.o. síce ukončila svoju činnosť, ale ani táto zmena nenarušila oceňovanie. Úlohu organizátora prevzalo na seba Prešovské dobrovoľnícke centrum jeho vznikom v roku 2008.

Prešovské dobrovoľnícke centrum, o.z. v roku 2019 už po 18. krát pripravilo slávnostné podujatie Krajské Srdce na dlani. Podujatie sa tento rok uskutočnilo 10. decembra v reštaurácii SORAYA na Levočskej 2 v Prešove. Príjemnú atmosféru vytvorila známa speváčka ľudových piesní pani Vierka Horňáková s doprovodom. V závere prišla detská folklórna skupina Šarišské šintire. Plaketa, ktorá bola ocenením Srdce na dlani, vzišla z rúk klientiek Zariadenia pre seniorov "Náruč" v Prešove, ktoré pracovali pod vedením pani Anky Hirkovej.

Tento rok prišlo 27 návrhov, pričom hodnotiaca komisia vyberala z 25 nominácií, ktoré splnili podmienky štatútu. Ocenenia si prevzalo 8 nominovaných, pričom hodnotiaca komisia udelila aj 3 mimoriadne ocenenia. V celej svojej histórii udelilo Prešovské dobrovoľnícke centrum už 119 ocenení.

 

kategoria

Eulália Štefanová

Top dobrovoľníčka

kategoria

Martin Martaus

Top dobrovoľník

kategoria

Jozef Čičvák

Mimoriadne ocenenie jednotlivcov

kategoria

Mária Šárossyová

Mimoriadne ocenenie jednotlivcov

kategoria

Ondrej Sabolčík

Top koordinátor

kategoria

Gréckokatolícka charita Prešov

Mimoriadne ocenenie pre organizácie