kategoria

Eulália Štefanová

Top dobrovoľníčka

Eulália Štefanová je matkou dvoch dcér, babičkou, manželkou a dlhoročnou dobrovoľníčkou. Sama sa neustále vzdelávala a pomáhala iným učiť sa. Aj po presťahovaní sa z Humenného do Starej Ľubovne sa venovala ekologickej výchove detí a mládeže. Organizovala verejné akcie ku Dňu Zeme, k Svetovému dňu životného prostredia (ŽP), čistenie studničiek, výsadbu stromčekov, robila prednášky v obciach a mestách kraja na rôzne témy. Je zakladajúcou členkou OZ Pčola, ktoré vedie od roku 1994 až dodnes. Bola členkou komisie pre ŽP pri Rade Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ v roku 2009. Do roku 2019 bola platnou členkou tímu CVČ v Starej Ľubovni, kým jej vážna choroba nezabránila v činnosti pokračovať. Hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť jej ocenenie za dlhoročnú, obetavú prácu v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálnej výchovy.