kategoria

Gréckokatolícka charita Prešov

Mimoriadne ocenenie pre organizácie

Gréckokatolícka charita Prešov má svoje sociálne centrá v Prešove, v Humennom a vo Svidníku. Ako jediná v Prešovskom kraji pomáha viacerým náročným cieľovým skupinám. Hodnotiacu komisiu zaujal najmä fakt, že v roku 2019 získala organizácia najvyšší stupeň kvality riadenia dobrovoľníkov a rovnako aj skutočnosť, že malo jej vedenie odvahu vytvoriť pozíciu koordinátora dobrovoľníkov, čo pozitívne ovplyvňuje nábor a prácu dobrovoľníkov. Táto skutočnosť umocňuje šírenie dobrovoľníctva aj mimo mesta Prešov. Hodnotiaca komisia udeľuje tejto organizácii mimoriadne ocenenie za výrazne sociálne cítenie, sociálnu pomoc a prístup k rozvoju dobrovoľníctva v Prešovskom kraji. Ocenenie za Gréckokatolícku charitu Prešov prevzala koordinátorka dobrovoľníkov Ivana Strelcová, ktorá si zároveň prevzala aj poďakovanie za svoju činnosť.