kategoria

Jozef Čičvák

Mimoriadne ocenenie jednotlivcov

Za celoživotnú prácu v oblasti sociálnej pomoci a zdravotníckych služieb získava ocenenie Mgr. Jozef Čičvák zo Sabinova. Tento výnimočný človek je 55 rokov aktívnym členom Slovenského Červeného kríža, z toho 30 rokov pracuje ako dobrovoľník na pozícii predsedu Územnej rady, Územného spolku v Prešove aj ako predseda Miestneho spolku SČK v Sabinove. Za jeho pôsobnosti sa vystriedalo viac ako 5 riaditeľov a nespočetne veľa členov územnej a kontrolnej rady v spolku, ale nikto nikdy nepochyboval o ňom, ako o človeku a predsedovi na pravom mieste.