kategoria

Klub vojenskej histórie Beskydy, Humenné

Organizácia

Klub vojenskej histórie Beskydy, Humenné. Cieľom OZ je propagovať regionálne dejiny so zameraním najmä na vojenskú históriu. Jeho členovia sa venujú výskumu udalostí 1. svetovej vojny, publikovaniu týchto poznatkov, ako aj obnove vojnových cintorínov na severovýchode Slovenska. Obnovili cintoríny v Hostoviciach, Výrave, Svetliciach, Mikulášovej a Zbojnom. Na vojnovom cintoríne vo Veľkrope, ktorý je najväčší na Slovensku (je tam pochovaných 8 662 vojakov), pracovali 10 rokov. Tento cintorín bol po zrekonštruovaní v roku 2019 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Činnosť OZ zahŕňa výnimočné aktivity, do ktorých sa zapojili domáci, ale aj zahraniční dobrovoľníci. Hodnotiaca komisia priznala tomuto klubu ocenenie v oblasti kultúry a ochrany kultúrnych pamiatok. Ocenenie prevzal Martin Drobňák zakladateľ a dlhoročný líder Klubu vojenskej histórie Beskydy, Humenné.