kategoria

Mária Šárossyová

Mimoriadne ocenenie jednotlivcov

Za jednorazový a výnimočný čin solidarity získava mimoriadne ocenenie aj pani Mária Šárossyová z Veľkého Šariša. Pani Mária založila Denné centrum Svetielko v Prešove, ktoré poskytuje služby deťom s kombinovaným zdravotným postihnutím, pričom sama má dve takto „inak obdarené“ detičky. Okrem doterajších aktivít bola v tomto roku iniciátorkou rekonštrukcie bytu ženy s dvoma deťmi s autizmom. Žena, ktorá mala srdcový infarkt a zároveň mozgovú príhodu, by bez pomoci druhých neprežila a v pôvodnom byte by sa nedokázala pohybovať. Preto pani Mária zmobilizovala všetkých a všetko sa zmenilo. V krátkom čase prešiel byt rekonštrukciou, ktorú zabezpečila organizačne aj finančne. Momentálne žije spomínaná žena v bezbariérovom byte, jej deti sú zatiaľ v ústavnej starostlivosti, ale navštevuje ich podľa svojich zdravotných možností.