kategoria

Martin Martaus

Top dobrovoľník

Martin Martaus, starosta obce Henrichovce. Je príjemným prekvapením, že sám pán starosta je aj dobrovoľníkom a nielen riadiacim pracovníkom. Jeho dobrovoľníctvo spočíva v systematickej pomoci rodine Márie Imrichovej. Minimálne 1x týždenne sa venuje jej deťom - Márii a Dávidovi. Berie ich na prechádzky, výlety a čiastočne tak supluje otca, ktorý je v ZpS. Rovnako sprevádza deti na návštevách otca. Rodine zabezpečuje palivové drevo, nákupy, ale aj nákladnejšie veci vďaka sponzorom. Jeho dohľad nad rodinou trvá už 5 rokov, čo umocňuje v rodine istotu, že sa deti nedostanú do ústavnej starostlivosti. Hodnotiaca komisia mu udeľuje ocenenie za sociálnu pomoc.