kategoria

Ondrej Sabolčík

Top koordinátor

Mgr. Ondrej Sabolčík zo Šarišských Bohdanoviec pôsobí ako učiteľ na Gymnáziu Konštantínová 2 v Prešove. V roku 2011 založil spolu so študentmi GK2 Turistický klub Horné gymko. Cieľom klubu je priviesť mládež k prírode, objavovať jej krásy, ale aj pomáhať tam, kde je to potrebné. V roku 2017 sa klub zapojil do stavby migračných zábran pre obojživelníky pri vodnej nádrži Sigord. Vďaka Ondrejovmu nadšeniu, optimizmu a správnej motivácii sa do záchrany obojživelníkov zapojili aj ďalší dobrovoľníci vo veku od 3 do 70 rokov. V roku 2019 ich bolo viac ako 50. Počas troch sezón bolo prenesených viac ako 17 000 obojživelníkov. Od školského roku 2017/2018 je Ondrej zapojený do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) a plní funkciu vedúceho miestneho centra. Projekt DofE posilňuje motiváciu k dobrovoľníctvu, čo je výborný nástroj na zvyšovanie kvality prípravy mladých ľudí na budúce povolanie. Ocenenie priznala hodnotiaca komisia koordinátorovi za viacročnú, pestrú a užitočnú činnosť v oblasti ochrany ŽP a environmentálnej výchovy mladých ľudí.