kategoria

Beáta Stasová

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

Pani Beáta Stasová je dobrovoľná pedagogická líderka v Montessori učebni RATOLESŤ. Spolu s manželom túto Montessori učebňu vybudovali, zariadili a otvorili deťom rôznych vekových kategórií. V popoludňajších hodinách sem deti prichádzajú a pod vedením pani Stasovej sa venujú rôznym vedám a témam, ako napríklad vesmír, angličtina či divadelná výchova. Obohacujúce pre malých zvedavcov sú používané pomôcky a metódy, pri ktorých deti bádajú, pozorujú a hravou formou sa vzdelávajú. Učenie sa tu stáva dobrodružstvom. Riadia sa heslom: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“. Pani Stasová si mnohé pomôcky vyrába sama. Deje sa tak vo večerných a neraz v nočných hodinách. Obdivuhodné je jej nadšenie, fantázia a nezištnosť, ako aj množstvo času venovaného deťom. Veríme, že deti sú našou budúcnosťou, preto ich kvalitná výchova a dobré vzdelanie sa niekoľkonásobne vrátia celej našej spoločnosti.