Tento rok si význam a potrebu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v Žilinskom kraji pri príležitosti odovzdávania ocenení Srdce na dlani 2019 pripomenulo vyše 140 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok spolu s rodinnými príslušníkmi, priateľmi, spolupracovníkmi a nominujúcimi organizáciami.

Podujatie sa uskutočnilo 10. decembra v synagóge v RužomberkuŽilinské dobrovoľnícke centrum tohto roku odovzdalo 12 ocenení Srdce na dlani v 11 kategóriách. Jedno ocenenie bolo mimoriadne udelené Žilinskému samosprávnemu kraju za vytváranie priestoru pre rozvoj dobrovoľníctva v kraji.

Ocenenia, ktoré tohto roku v Žilinskom kraji odovzdali, pripravil Michal Bartko z Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Celý program dotvárali hudobník Marek Jamrich a speváčka Kristína Suchá s klavírnym doprovodom Štefky Palovičovej. Záštitu nad podujatím okrem Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prevzala aj predsedkyňa Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. 

kategoria

Juliana Krivušová

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

Rudolf Mlích

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

Ivana Javornická a projekt Mami klub

Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti

kategoria

Peter Sedláček

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

kategoria

Beáta Stasová

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

kategoria

Izabela Trepáčová

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

kategoria

Evanjelická spojená škola v Martine

Škola priateľská k dobrovoľníctvu

kategoria

Bicyklovanie bez obmedzení

Dobrovoľnícky projekt roka

kategoria

Janka Sňahničanová

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

Jaroslav Genšor

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii

kategoria

Žilinský kraj

Mimoriadne ocenenie