kategoria

Bicyklovanie bez obmedzení

Dobrovoľnícky projekt roka

Cieľom projektu je vytiahnuť seniorov a seniorky z domova dôchodcov v Ružomberku do prírody alebo do mesta. Vyčarovať im úsmev na tvári, poskytnúť slobodu, vytvoriť nové vzťahy. Organizátorky projektu chceli, aby seniori zabudli na samotu a choroby. Chceli dosiahnuť, aby sa klienti a klientky zariadenia, predovšetkým tí nemobilní, necítili ako odstrčení zo spoločnosti. Výsledkom projektu boli nové priateľstvá medzi rôznymi generáciami, ktoré vznikli na spoločných výjazdoch v meste na Cyklorikši. Seniori a seniorky sa vrátili do čias mladosti, kedy im vietor vial vo vlasoch. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky získali dobrý pocit, že robia niečo pre komunitu, spoznali starších spoluobčanov, nadviazali krásne priateľstvá. Seniori a seniorky zažili vďaka dobrovoľníkom a dobrovoľníčkami, ktorí a ktoré ich vozili na cyklorikši, nezabudnuteľné leto a už teraz sa tešia na budúci rok. Tento projekt mal mimoriadny dopad na medzigeneračné vzťahy a je krásnou ukážkou toho, ako by sa mali dobrovoľnícke projekty realizovať.