kategoria

Janka Sňahničanová

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Janka Sňahničanová pracuje v Ústave celoživotného vzdelávania pri Žilinskej univerzite v Žiline. Jej dobrovoľnícka činnosť spočíva už niekoľko rokov v tom, že popri práci koordinátorky študijných programov Univerzity tretieho veku systematicky koordinuje aj dobrovoľnícke aktivity ich študentov a študentiek. Patria medzi ne Čaj o tretej či Medzigeneračné workshopy na základných a stredných školách v Žiline. Janka sa osobitne venuje rozvoju medzigeneračných vzťahov medzi deťmi a seniormi. Ďalej možno spomenúť koordináciu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rámci Detskej letnej jazykovej školy na Univerzite tretieho veku. S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracuje aj na aktivitách, ako Detské leto v knižnici, Vianočné dielne a, samozrejme, nemôžeme zabudnúť na Seniorský časopis Schody. Janka je výrazne prosociálne zameraná, odhodlaná propagovať všeľudské hodnoty starších generácií a šíriť porozumenie medzi generáciami. Zároveň vytvárať priestor seniorom – dobrovoľníkom, aby mali pocit užitočnosti, pocit, že sa môžu realizovať a byť prijímaní so svojimi skúsenosťami a názormi.