kategoria

Juliana Krivušová

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Pani Krivušová organizuje už 10 rokov charitatívny projekt Strom splnených prianí. Na začiatku projekt fungoval v rámci Martina pre Detský domov a v Žiline pre týrané ženy a deti, postupne sa podarilo pomoc rozšíriť na celé Slovensko. Pani Júlia sa v projekte zameriava na pomoc deťom z detských domovov, deťom z rodín v núdzi, ktoré starostlivo vyberá Občianske združenie Rozum a cit, Občianske združenie Úsmev ako dar a Pomoc osamelým dôchodcom v spolupráci s Diecéznou charitou Žilina. Hlavnou myšlienkou je ukázať deťom, ženám, starším a rodinám v núdzi, že ešte stále existujú ľudia, ktorým na nich záleží a radi by im urobili vianočné sviatky krajšími. Projekt je časovo náročný a jeho organizácia si vyžaduje celoročnú prácu. Príprave a samotnej realizácii pani Júlia venuje množstvo času a energie, za čo sa jej chceme touto cestou poďakovať.