kategoria

Peter Sedláček

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

Peter Sedláček už vyše 10 rokov pôsobí ako dobrovoľník v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže v Centre voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste. Ročne dobrovoľne odpracuje viac ako 200 hodín. Svoju dobrovoľnícku ruku k dielu priložil na rôznych akciách zameraných na rodinu. Pravidelne sa zúčastňuje ako animátor na letných pobytových táboroch, divadelných táboroch, na formačno-duchovných stretnutiach pre deti aj mládež. Je vedúcim Programátorského krúžku a je neodmysliteľnou súčasťou Miništrantského krúžku. Významnou mierou prispel k založeniu a správe webovej stránky v Centre voľného času. Z jeho ľudských kvalít stojí za zmienku veľká spoľahlivosť, ochota pomôcť, pokoj a rozvážnosť s akou pristupuje k povinnostiam. Je veľmi obľúbený u detí i v kolektíve spolupracovníkov a je vzorom a motiváciou aj pre ostatných.