kategoria

Rudolf Mlích

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

Rudolf Mlích pochádza z Kysuckého Nového Mesta. Vo svojom voľnom čase sa venuje predovšetkým aktivitám, ktoré prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.  
V súčasnosti, ako riaditeľ, stál pri zrode občianskeho združenia Castrum Warna. Víziou občianskeho združenia je chrániť a pokúsiť sa o čiastočnú obnovu hradu Starhrad, ktorý sa vypína na pravom brehu rieky Váh pri obci Nezbudská Lúčka nachádzajúcej sa neďaleko Strečna. Je aj iniciátorom revitalizácie židovského cintorína v Kysuckom Novom Meste. V roku 2019 sa podarilo z cintorína odstrániť cca 150 ton odpadu. Pán Mlích založil na sociálnej sieti Facebook verejnú skupinu s názvom „Slovenské hrady, zámky, pamätihodnosti a prírodné krásy,“ ktorej je administrátorom. Jeho energia, ktorú vkladá do dobrovoľníckej práce, je „nákazlivá". Svojimi vedomosťami a rozprávaním dokáže zaujať a motivovať mnohých ľudí. Je iniciátorom nových aktivít, administrátorom stránok, propagátorom, fotografom, riaditeľom a v neposlednom rade dobrovoľníkom so srdcom na dlani.