kategoria

Žilinský kraj

Mimoriadne ocenenie

Žilinské dobrovoľnícke centrum sa tohto roku rozhodlo udeliť mimoriadne ocenenie Žilinskému kraju za vytváranie priestoru pri rozvoji dobrovoľníctva v kraji.