kategoria

Andrij Dichťaruk (Adra Slovensko)

Dobrovoľník/-čka pomáhajúci v zahraničí

Andrij je vyslaný ako SlovakAid dobrovoľník v Moldavsku kde sa angažuje v rámci dvoch sesterských organizácií, EcoVisio a Katalyst, ktorých špecializáciou je udržateľný rozvoj, sociálne podnikanie a rozvoj vidieka. Andrij sa počas svojho pôsobenia venoval najmä začínajúcemu projektu tzv. agropotravinárskeho inkubátora, teda zdieľanej kuchyni pre miestnych drobných podnikateľov. Andrij je považovaný za výnimočného dobrovoľníka, pretože v najchudobnejšej krajine Európy, pomáha miestnym obyvateľom z vidieka vybudovať udržateľný spôsob obživy. Andrij si vybral krajinu, ktorá sa obyčajne neteší veľkému záujmu rozvojových dobrovoľníkov či širokej verejnosti.