kategoria

Bilgym EduBox (Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa a O.Z. Cesta Mladých)

Dobrovoľnícky projekt roka

Primárnym cieľom projektu EduBox je vytvorenie bezpečného prostredia pre deti z Rómskych komunít v obci Lozorno, kde sa môžu vzdelávať spolu s dobrovoľníkmi zo stredných škôl. Projekt EduBoxu začal ako malý projekt, no teraz EduBox otvoril priestory, ktoré slúžia na doučovanie detí z Rómskej komunity, zo školy a na organizovanie workshopov pre deti. V rámci workshopov im poskytuje spievanie, hláskovanie, workshop na rozpoznávanie geometrických tvarov či workshop umývania rúk a zubov. Projekt je ľahko multiplikovateľná myšlienka s nízkymi nákladmi, ktorá má potenciál rásť ďalej aj do iných častí Slovenska.