kategoria

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z OZ Kresťania v meste

Dobrovoľnícka skupina

Skupina dobrovoľníkov, ktorá slúži varením a výdajom stravy pre ľudí bez domova. Vo svojom voľnom čase a na svoje náklady varia a vydávajú teplú polievku a nápoje ľuďom v núdzi. Je výnimočná vo svojom odhodlaní, nasadení, v tom, že sa nezľakli náročných období a náročných situácií. Napriek tomu, že služba je pomerne náročná a vyčerpávajúca, hlásia sa znova a znova bez nároku na akýkoľvek prospech, ktorý by im zo služby vyplýval. Hľadajú dobro pre druhých a vytvárajú silnú skupinu, ktorá sa navzájom obohacuje.