kategoria

Ľubomír Barák ( OZ Diador)

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

Diador vznikol na podnet MUDr. Ľubomíra Baráka, ktorý si vo svojej ambulancii všimol, že jeho pacienti – mladí diabetici nad 18 rokov, prichádzajúci na vyšetrenie, bez slova vyčkávajú kým príde na nich rad a bez slova sa zasa po vyšetrení rozchádzajú domov. To bol impulz, na základe ktorého, bola založená organizácia združujúca mladých diabetikov žijúcich v Bratislave. Pán Barák vedie organizáciu už 30 rokov, motivuje ľudí, aby pomáhali iným, buduje komunitu a je ich veľkým vzorom.