kategoria

Adam Perinay

Srdce na dlani in memoriam.

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou

Adam trávil na Čiernom Balogu od roku 2014 každé leto. Tohtoročné bolo posledné. Jeho život ukončila 24. septembra 2020 tragická nehoda. Mal iba 21 rokov.

Programovo pripravoval Vydrovské letné tábory a počas leta ich uskutočňoval ako vedúci bez nároku na odmenu. Pre deti a mladých ľudí z táborov bol nielen starší kamarát, ktorý ich zabával, bol jedným z tých, čo účastníkov vzdelával, pomáhal im rozumieť prírode, chrániť ju, vytvárať si k životnému prostrediu zodpovedný vzťah. Učil ich robiť nezištne veci pre dobro ostatných, zaujímať sa o svet okolo seba, nebyť sebeckými. Už v mladom veku bol schopný prevziať zodpovednosť za zdravie a správanie sa účastníkov.

Zaujímal sa o tretí sektor, ako fungujú veci vo Vydre, rozmýšľal o jej budúcnosti, chcel motivovať ostatných, aby sa o svoju organizáciu viac zaujímali, starali sa o ňu. Vydra bola pre Adama dôležitá a Adam bol dôležitý pre Vydru. Organizácia stratila človeka, ktorý už v takom mladom veku bol pre ňu oporou a v budúcnosti by pravdepodobne bol jedným z jej významných lídrov. "Stratili sme dobrého človeka, kolegu a priateľa," hovoria členovia organizácie.

Adam bol čestný, priamy a spoľahlivý človek. Rád skúšal nové veci, posúval hranice svojich možností a získaval rozmanité skúsenosti. Svoje vedomosti a skúsenosti si nenechával pre seba, ale odovzdával ich ďalej a obohacoval tak ľudí vo svojom okolí.

Vo videu nájdete predstavenie laureátov ocenení v kategóriách Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti a Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou v Banskobystrickom kraji.