Tradíciu oceňovania Srdce na dlani rozvíja a zveľaďuje Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici už od roku 2007, kedy takto verejne prvýkrát vyjadrilo vďaku výnimočným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam v meste Banská Bystrica. V roku 2010 pôsobnosť tohto podujatia rozšírilo na celý Banskobystrický samosprávy kraj.

Tento rok bolo na ocenenie v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 46 nominácií, ktoré splnili podmienky stanovené štatútom. Mnohé nominácie odzrkadľovali nezištnú pomoc a úžasnú solidaritu, ktorú prejavovali najzraniteľnejším skupinám počas prepuknutia pandémie COVID–19. Hodnotiaca komisia sa v tomto roku po zodpovednom preštudovaní všetkých nominácií rozhodla udeliť až 19 sŕdc. Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia sa v Centre dobrovoľníctva rozhodli za každým oceneným/ocenenou vycestovať a toto Srdce na dlani odovzdať osobne ako prejav vďačnosti za dobrovoľnícke úsilie a angažovať sa v prospech druhých. Spolu s komisiou precestovali cez 700 km po celom Banskobystrickom kraji a spoznali tak osobne mnohé pekné príbehy a mohli nazrieť priamo „do ich kuchyne“. Navštívili Žiar na Hronom, Lučenec, Rimavskú Sobotu, Hriňovú, Čierny Balog, Brezno, Jelšavu, Revúcu aj Banskú Bystricu.

Záštitu nad podujatím okrem splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla už tradične prevzal aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a tiež primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Poďakovanie patrí aj Petrovi Csúzsovi  - vyslancovi predsedu BBSK pre najmenej rozvinuté okresy a medzinárodnú spoluprácu, že odovzdal ocenenie dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam v Jelšave.

kategoria

Emma Csobonyei

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

Adam Perinay

Srdce na dlani in memoriam.

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou

kategoria

Dávid Jakub

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou

kategoria

Katarína Mezeiová

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

kategoria

Tomáš Teicher

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

kategoria

Ľudmila Hoffmanová

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

Marek Locek

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

Beata Hirt

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv

kategoria

Skauti - 89. zbor Cuprum

Podpora dobrovoľníctva - subjekt podporujúci rozvoj dobrovoľníctva

kategoria

Retailové procesné centrum, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Podpora dobrovoľníctva - subjekt podporujúci rozvoj dobrovoľníctva

kategoria

Michal Machava

Zahraničné dobrovoľníctvo

kategoria

Martin Čamaj

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

kategoria

Júlia Sirotiaková

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

kategoria

Anna Štifnerová

Seniorský dobrovoľník/-čka nad 50 rokov

kategoria

Guľomet

Seniorský dobrovoľník/-čka nad 50 rokov

kategoria

Anna Sujová

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

Katarína Laffersová

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

YMCA Revúca - Jelšava

Dobrovoľník/-čka Banskobystrického kraja