kategoria

Beata Hirt

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv

Beata Hirt sa venuje ochrane ľudských práv v Banskej Bystrici dlhoročne. Zapája sa do zlepšovania postavenia a práv rómskej komunity v meste, ale veľkú časť jej energie a času venuje právu občanov a občaniek mesta participovať na veciach verejných. Dlhodobo sa angažuje v prospech zelenej Banskej Bystrice a dodržiavaniu transparentných procesov otvorenej samosprávy v projektoch životného prostredia - mestský park, Hron, výruby stromov. Pôsobila aj ako predsedníčka Rady primátora mesta pre mimovládne organizácie. Z tejto pozície bola odvolaná, aj napriek tomu, že v tejto veci postupovala a konala ako rádová občanka mesta, ktorá sa zaujíma o veci verejné. Za svoj aktivizmus a poukazovanie na prešľapy vo verejných procesoch si vyslúžila množstvo neoprávnených útokov, no len preto, že sa snaží zlepšovať prostredie v ktorom žije.

Vo videu nájdete predstavenie laureátov ocenení v kategóriách Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia, Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv a Dobrovoľnícky projekt roka.