kategoria

Dávid Jakub

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou

Je veľmi málo mladých Rómov, ktorí sú ochotní pomáhať rómskej komunite. Jakub je jedným z nich. Aktívne sa dobrovoľnícky venuje vzdelávaniu detí a mládeže a tým súvisiacej administratíve. Sprevádza detí z rómskych komunít na voľnočasové aktivity a pomáha im so školskými povinnosťami . Má za sebou vyše 410 hodín doučovania. Slúži deťom a mladým Rómom ako veľmi pozitívny vzor a model, ktorý ich motivuje k tomu, aby mali v živote vysoké ciele, a to najmä študovať po ukončení ZŠ. V školskom roku 2020/2021 nastúpili 3 deti z málo podnetného prostredia na strednú školu, čo by sa veľmi pravdepodobne nestalo bez Jakubovho záujmu a pomoci.

Nominácia postúpila do národného oceňovania.

Vo videu nájdete predstavenie laureátov ocenení v kategóriách Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti a Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou v Banskobystrickom kraji.