kategoria

Emma Csobonyei

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Emma je dobrovoľníčkou v ergoterapeutickej dielni, kde pracuje s klientmi so zdravotným a mentálnym znevýhodnením. Vypomáhať začala v januári roka 2018 a odvtedy chodí každý deň na štyri hodiny. Emma má Aspergerov syndróm. Roky nevychádzala z bytu, až do momentu, kým prišla s mamou do miestneho zariadenia sociálnych služieb (ZSS). Teraz už chodí sama a rýchlo sa naladila na klientov zariadenia. Na ich vnútorný svet, ich potreby a prežívanie. A oni ju hneď prijali za svoju. Keď ochorie a nepríde, sklamanie klientov je hlboké a úprimné. Otázky Kde je Emma? Kedy príde? sa opakujú periodicky celé doobedie. Veľký prínos jej pôsobenia medzi nami vnímame hlavne počas dní ovplyvnených pandémiou koronavírusu. Izoláciou kvôli pandémii trpia hlavne klienti v ZSS. Cítia sa osamelí, zabudnutí a nešťastní. Preto akýkoľvek sociálny kontakt je pre nich veľmi dôležitý. V dielni sa stretávajú pri tvorivej činnosti. Emma je manuálne veľmi zručná - spolu s klientmi si vyšívajú, háčkujú, plstia, šijú vrecúška a i. Vzácne sú aj chvíle, keď sa len tak rozprávajú, uvaria si čaj alebo kávičku.

Vo videu nájdete predstavenie laureátov ocenení v kategóriách Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti a Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou v Banskobystrickom kraji.