kategoria

Júlia Sirtoiaková

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

Júlia je už rok koordinátorkou skupiny dobrovoľníkov/-čiek, ktorí sú súčasťou anjelskeho dobrovoľníckeho programu organizácie Úsmev ako dar, ktorá sa zameriava na budovanie silnej sociálnej väzby pre deti z Centier pre deti a rodiny. Svojou činnosťou prispieva k rozvoj regiónu Rimavská Sobota a podporuje aktívnu angažovanosť mládeže. Skúša, nevzdáva sa a zlepšuje.

Pod jej vedením nový tím dobrovoľníčok začal znovuoživovať komunitné centrum v Rimavskej Sobote. Značnú časť svojho času investovala do doučovania detí z Centra pre deti a rodiny a počas leta, spolu so svojimi dobrovoľníckymi kolegami, uskutočnila zážitkový cestovateľský tábor. Ako sama hovorí, pri práci s deťmi vykročila zo svojej komfortnej zóny. Okrem toho lídrovala dobrovoľnícky projekt v Lukovištiach. Opravovali starú školu, kde malo vzniknúť regionálne kultúrne centrum.

Je súčasťou skupiny študentov, ktorí na Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote založili knižnicu. Ich cieľom je vytvoriť pre svojich spolužiakov priestor, kde budú mať možnosť cez organizované diskusie rozvíjať svoje myšlienky a byť povzbudzovaní k angažovanosti svojej generácie. Júlia je inšpiráciou v posúvaní vlastných hraníc a osobnostného rastu. 

Vo videu nájdete predstavenie laureátov ocenení v kategóriách Podpora dobrovoľníctva – subjekt podporujúci rozvoj dobrovoľníctva a Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov.