kategoria

Katarína Mezeiová

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

Katka založila alebo pôsobila v mnohých kluboch či združeniach, ktoré súviseli s ochranou prírodnej rezervácie Čabraď a hradu Čabraď ako napr. Združenie klubov Stromu života (neskôr Združenie Nátura), Klub Priatelia Hadieho údolia. Napokon došlo k neformálnemu prepojeniu so Združením Rondel starajúcim sa o samotný hrad ako kultúrnu pamiatku, kde sa podarilo spojiť a zosúladiť práce pamiatkovej ochrany s ochranou prírody. Následne za týmto účelom založila v roku 2018 novú Základnú organizáciu SZOPK (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny) „Hadie údolie“, ktoré má posilniť praktickú stránku ochrany chráneného územia v úzkej spolupráci s CHKO Štiavnické vrchy, pod ktorej správu územie patrí. Katka stála v Čabradi pri zrode tramapingu a trampi z Hadieho údolia. Spolu so svojimi rodinami sú dodnes vernými a aktívnymi pomocníkmi pri veľkých brigádach, ktoré sa konajú dvakrát ročne.

Katka aktívne pôsobí pri organizácii aktivít v tejto lokalite dodnes, pričom sa snaží vštepiť lásku a úctu k prírode najmä mladej generácii. Počas dobrovoľníckych brigád sa robí výrub náletových drevín (kríkov), budujú sa umelé úkryty pre plazy, čistia sa liahniska obojživelníkov v podhradí. V poslednom období, kedy aj kvôli pandémii koronavírusu je zvýšený záujem o domáci cestovný ruch a enormný nárast návštevnosti hradu, sa Katka zameriava predovšetkým na informovanie a osvetu návštevníkov hradu Čabraď o prírodných hodnotách a podmienkach ochrany. Túlavej Jackie, ako je prezývaná v tramských kruhoch, učaroval zabudnutý kút v srdci Krupinskej planiny a jej túžbou je pritiahnuť na dobrovoľnícke brigády opäť čo najviac ľudí z radov mladej generácie. Ak máte radi prírodu, spací vak či karimatka sú vám blízke, máte sebadisciplínu a zmysel pre kolektívnu prácu a kamarátstvo, určite neoľutujete pôsobenie v prostredí tajomného hradu v Karpatoch, ktorých súčasťou je aj čarovné Hadie údolie.

Nominácia postúpila do národného oceňovania.

Vo videu nájdete predstavenie laureátov ocenení v kategóriách Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia, Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv a Dobrovoľnícky projekt roka.