kategoria

Marek Locek

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

Marek sa od stredoškolských rokov angažuje v dobrovoľníctve miestnej komunity - farnosti Brezna. Venuje sa bádaniu knižnej kultúry i regionálnej histórie. Začínal pred 15 rokmi, kedy zasvätil svoj voľný čas záchrane knižnice piaristickej rehole (Bibliotheca Domus Scholarum Piarum Breznobaniensis), ktorá bola dovtedy zabudnutá a neznáma. Pričinil sa o prieskum knižného fondu, revíziu a katalogizáciu starých tlačí, pôvodných piaristických kníh, učebníc. V rámci dobrovoľníckej práce usporiadal a doplnil knihy do nového systému, spísal záznamy pre ich následné výskumné zameranie. Marek doteraz prezentuje piaristické pamätihodnosti ako nový produkt mestského poznávacieho a kultúrneho cestovného ruchu.

Okrem toho participuje na dianí vo svojom bydlisku, inicioval a realizoval kultúrno-spoločenské podujatia, spolupodieľal sa na organizovaní festivalu či výstav mladých umelcov v breznianskej synagóge s cieľom upozorniť v tých časoch na zdevastovaný až havarijný stav kultúrnej pamiatky. Do dnešných dní tradične sprevádza domácich a návštevníkov v rámci Noci kostolov, Dní európskeho kultúrneho dedičstva či sviatku sv. Jozefa Kalazanského - patróna piaristov. Snaží sa o popularizáciu zachovaných pamiatok a pamätihodností historického jadra mesta s dôrazom na historickú budovu piaristickej rezidencie. Marek je vzorom pre ostatných mladých ľudí, robiť dobré veci v prospech miestnej komunity i kultúrneho života regiónu. 

Nominácia postúpila do národného oceňovania.

Vo videu nájdete predstavenie laureátov ocenení v kategóriách Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia, Zahraničné dobrovoľníctvo, Dobrovoľník/-čka Banskobystrického kraja.