kategoria

Martin Čamaj

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

Martin Čamaj je zo Žiaru nad Hronom a napriek svojmu mladému veku žije naplno nielen svoj študentský život, ale každú voľnú chvíľu sa snaží zmysluplne využiť. Svoje vedomosti, zručnosti premenil na záľubu. Je IT administrátorom pre ZŠ s MŠ  Š. Moysesa v Žiari nad Hronom či základnú umeleckú školu v Kremnici. Vypomáha s technikou v kostole Sedembolestnej Panny Márie pri omšiach, pri rôznych podujatiach ako aj aktivitách Centra voľného času. 

Mieste Centrum voľného času s ním spolupracovalo aj pri regionálnom lego turnaji, kde bol zapojený do rozhodovania a spracovania výsledkov, nakoľko je veľký fanúšik v oblasti programovania LEGO robotov, vďaka čomu sa vypracoval až na rozhodcu First LEGO League.

Posledné jeho dobrovoľnícke aktivity sa týkali pandémie COVID-19, ktorá ho nenechala chladnou a vypomáhal s tlačením komponentov na ochranné štíty na 3D tlačiarni vo vlastnej garáži. Ako sám hovorí, užitočne využil čas, kedy sa nedalo chodiť do školy. Jeho charakter je úzko spätý so skromnosťou, kamarátskym prístupom a ozajstnou ochotou pomôcť. 

Vo videu nájdete predstavenie laureátov ocenení v kategóriách Podpora dobrovoľníctva – subjekt podporujúci rozvoj dobrovoľníctva a Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov.