kategoria

Michal Machava

Zahraničné dobrovoľníctvo

Michal je mladou osobnosťou Hriňovej a jej okolia, ktorá pozitívne motivuje mladých ľudí a podieľa sa na rozvoji regiónu s prioritou ochrany životného prostredia a zachovania dedičstva regiónu pre ďalšie generácie. Pravidelne dvakrát do roka organizuje kempy so zahraničnými dobrovoľníkmi/-čkami, ktorými podporuje kampaň ochrany životného prostredia, konkrétne Biosférickej rezervácie Poľana, ktorá je zaradená do Svetovej siete biosférických rezervácií, v súčasnosti označované ako laboratóriá udržateľného života.

Cieľom každoročných stretnutí, okrem vzájomného spoznávania mladých ľudí z rozličných kultúr, sú predovšetkým verejnoprospešné aktivity, ako napr. čistenie nelegálnych skládok, oprava detských ihrísk, zvoničiek či budovanie prvkov turistickej infraštruktúry. Dobrovoľníci už pomohli pri údržbe studničky v časti Skalisko – na mieste bývalej Sklárne, pri Rechtorovej studničke pod vodopádom Bystrého potoka, rekonštrukcii útulne na Javorinke i čistení skládok.

Okrem toho sa zaujíma o históriu a etnografiu regiónu, pomáha pri obnove pôvodnej architektúry, starých sadov, zbiera staré príbehy a povesti z Poľany. Sám zhotovuje a hrá na gajdách. Je to všetranný človek s mnohými záľubami, ktoré si nenecháva len pre seba.

Vo videu nájdete predstavenie laureátov ocenení v kategóriách Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia, Zahraničné dobrovoľníctvo, Dobrovoľník/-čka Banskobystrického kraja.