kategoria

Retailové procesné centrum, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Podpora dobrovoľníctva - subjekt podporujúci rozvoj dobrovoľníctva

Už od roku 2018 funguje dlhodobá dobrovoľnícka spolupráca medzi Slovenskou sporiteľňou a.s., Retailové procesné centrum v Banskej Bystrici a Centrom včasnej intervencie. Spoločne trikrát do roka organizujú Tvorivé dielne, na ktorých zamestnanci Slovenskej sporiteľne vytvárajú rôzne pomôcky, ktoré slúžia napríklad na rozvoj jemnej motoriky, zrakovej stimulácie či rozvoj sluchu a pod. Tieto pomôcky potom využívajú deti vo veku 0 – 7 rokov, ktoré sú klientmi Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici, n.o. Pomáhajú tak vo veľkom rodinám a ich deťom s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Tieto pomôcky významne pomáhajú u detičiek stimulovať ich vývin, ktorý je z rôznych dôvodov ohrozený alebo zdravotne znevýhodnený.

V roku 2020 sa zapojili aj do akcie s názvom “Krabičková výzva”. Ide o zakúpenie pomôcok rodinám v slabšej sociálnej situácii, ktoré by si to inak nemohli dovoliť. Táto dobrovoľnícka práca celkovo prináša obohatenie pre náš každodenný pracovný život a vnímanie potrieb iných okolo nás.

Vo videu nájdete predstavenie laureátov ocenení v kategóriách Podpora dobrovoľníctva – subjekt podporujúci rozvoj dobrovoľníctva a Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov.