kategoria

Skauti - 89. zbor Cuprum

Podpora dobrovoľníctva - subjekt podporujúci rozvoj dobrovoľníctva

89. zbor Cuprum z Banskej Bystrice - to je v priemere 70 členov a členiek všetkých vekových kategórií, ktorým je blízka príroda a celostný rozvoj detí a mladých ľudí podľa skautskej metódy. Zrealizovali niekoľko úspešných projektov napr. Revitalizáciu Ortútskeho jazierka, ktoré je v Kremnických vrchoch súčasťou siete náučných chodníkov alebo projekt Jednotvárnosť je nuda – kde sa celý rok zaoberali podporou inakosti a solidarity (robili zbierky pre psí útulok, robili program deťom v krízovom centre a i.). Podporujú mladých v cestovaní a spoznávaní medzinárodného rozmeru priateľstva – počas existencie navštívili Švédsko,Nórsko, Dánsko, Poľsko, Maďarsko, Taliansko či Maroko.

Samotný subjekt vznikol ako občianske združenie pod Slovenským skautingom v roku 2000, kedy získal vlastnú právnu subjektivitu. Skauting v Banskej Bystrici sa však začal formovať po Nežnej revolúcii v roku 1989. Mnohí, čo sa o jeho obnovenie zaslúžili, boli neskôr registrovaní aj priamo v tomto zbore, preto má v názve symbolicky aj číslicu "89". Aktuálne majú každý rok v priemere 70 členov a členiek všetkých vekových kategórií, čo umožňuje aj priestor a zázemie na celostný rozvoj detí a mladých ľudí podľa skautskej metódy.

Za obdobie existencie sa v tomto občianskom združení vymenili už 4 generácie mladých ľudí a jeho výchovou prešlo viac ako 500 detí a mladých ľudí. Tí, ktorí ostávajú do dospelého veku, sa stávajú nielen príkladnými lídrami a líderkami pre ostatných a okolie v ktorom pôsobia, ale venujú veľkú časť svojho voľného času práve na voľnočasovú výchovu detí a mládeže. Od roku 1991 kontinuálne táboria v prírode podľa skautských pravidiel. Cez rok sa každý týždeň venujú schôdzkovej činnosti, cez víkendy chodia na výlety alebo sa zúčastňujú kampaní ako roznos Betlehemského svetla či pomoc počas pandémie COVID19. Aktuálne má tento skautský zbor užší tím tvorení z 10 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, z ktorých každý jeden venuje výchove detí a mladých ľudí približne 648 dobrovoľníckych hodín/za rok.

Nominácia postúpila do národného oceňovania.

Vo videu nájdete predstavenie laureátov ocenení v kategóriách Podpora dobrovoľníctva – subjekt podporujúci rozvoj dobrovoľníctva a Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov.