kategoria

Tomáš Teicher

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

Tomáš sa rozhodol venovať svoj voľný čas, popri iných dobrovoľníckych aktivitách, aj náročnej občianskej kontrole banskobystrickej samosprávy. Využíva na to dostupné možnosti verejnej kontroly – zúčastňuje sa zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva, sleduje zmluvy, faktúry a efektívnosť výdavkov mesta. Zmyslom týchto kontrol zo strany nezištných nezávislých aktivistov, ktorí nemajú žiadne skryté záujmy či ambície a majú dostatok znalostí a vytrvalosti, je včasné rozpoznanie a upozorňovanie  na nevhodné rozhodnutia verejnej politiky. Keďže je profesiou programátor, zameriava sa najmä na agendu informačných technológií a SMART riešenia či mestskej hromadnej dopravy, ktoré majú sekundárne vplyv aj na oblasť životného prostredia.

Tomáš na zistené nedostatky v tejto oblasti upozorňuje vedenie mesta, často aj s príkladmi dobrej praxe z iných miest a s formulovaním vecných odporúčaní na zlepšenie. Okrem toho spravuje webstránku Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici, ktorej bol kedysi členom. Tomáš môže byť inšpiráciou aj pre nastupujúcu generáciu mladých dobrovoľníkov - aktivistov, ktorých zaujíma efektívnosť fungovania ich obcí a miest.

Nominácia postúpila do národného oceňovania.

Vo videu nájdete predstavenie laureátov ocenení v kategóriách Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia, Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv a Dobrovoľnícky projekt roka.